Dia slovníček

Prihláste sa do programu pre diabetikov

Prihlásiť sa do programu
11.01.2024

Glykolýza

Pojem glykolýza označuje súbor chemických reakcií, pri ktorých sa štiepi cukor a uvoľňuje sa energia.
Čítajte ďalej
18.12.2023

Hematokrit

Podiel červených krviniek (erytrocytov) na celkovom objeme krvi sa nazýva hematokrit.
Čítajte ďalej
15.12.2023

Bronzový diabetes a hemochromatóza

Ide o kombináciu cukrovky a tmavšieho zafarbenia kože v dôsledku nadmerného ukladania železa do tkanív pri hemochromatóze.
Čítajte ďalej
27.11.2023

Morbídna obezita

Morbídna obezita je extrémna forma obezity, ktorá môže mať závažné dôsledky pre zdravie.
Čítajte ďalej
27.11.2023

Silový tréning

Silový tréning, či už s vlastnou váhou alebo s posilňovacími strojmi, môže byť vhodný a účinný pri manažovaní obezity.
Čítajte ďalej
27.11.2023

Aeróbne cvičenie

Je to také cvičenie, pri ktorom sa človek zadýcha. Teda napríklad beh, plávanie, cyklistika, ale aj rýchla chôdza či tanec. Aeróbne cvičenie môže byť účinným prostriedkom pri manažovaní obezity.
Čítajte ďalej
27.11.2023

Výživový poradca

Úlohou výživového poradcu je poskytovať rady v oblasti stravovacích návykov s cieľom dosiahnuť a udržať zdravý životný štýl jednotlivca.
Čítajte ďalej
27.11.2023

Nutričný terapeut

Nutričný terapeut je odborník, ktorý poskytuje individuálnu podporu a poradenstvo v oblasti výživy a stravovacích návykov.
Čítajte ďalej
14.11.2023

Grelín

Grelín je často označovaný ako „hormón hladu“. Jeho hlavnou úlohou je vyvolávať hlad a podporovať príjem potravy.
Čítajte ďalej
06.11.2023

Chronická choroba obličiek (CKD)

CKD je ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnej strate funkcie obličiek.
Čítajte ďalej